Archiwum

Więcej w dziale Historia i Galeria.
2011

13.01.2011 - B/S/H Łódź
Wycieczka do zakładu produkcji pralek, zmywarek i suszarek.

14.01.2011 - Targi Edukacyjne
Wraz z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego braliśmy udział w Targach Edukacyjnych oraz Drzwiach Otwartych Politechniki Łódzkiej.

07.04.2011 - Wycieczka do fabryki Fiata w Tychach
Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji wraz z Kołem Naukowym Robotyków zostało oprowadzone po fabryce Fiata - drugiej co do wielkości na świecie, a największej w Europie.
galeria

07.04.2011 - Wycieczka do Browarów Tyskich
Po wizycie w Fiat Auto Poland prześledziliśmy proces produkcyjny piwa w nowoczesnym zakładzie z długą tradycją.
galeria

28.04 - 01.05.2011 - Konferencja Wydziału
                                                          Mechanicznego w Poroninie
Podczas konferencji zostały zaprezentowane osiągnięcia kół naukowych za rok 2010 oraz ich plany na przyszłość. Rozważono również pomysł organizacji Targów Pracy na Wydziale Mechanicznym, dających możliwość prezentacji pracodawców związanych z branżą z całego kraju.

2005

03-04.03.2005 VW Poznań S.A. Polska
Poznaliśmy kompletny proces montowania i dostaw oraz dowiedzieliśmy się o możliwości udziału w praktykach wakacyjnych.

10-11.06.2005 WSK-PZL Rzeszów
WSK Rzeszów znany jest z wytwarzania komponentów do silników i przekładni. Poza montażem została nam przedstawiona produkcja galwaniczna, obróbka cieplna i wiele więcej.

2004

Odczyty:

Temat: Kontrola produkcji siluminów przeznaczonych na koła samochodowe.
W pracy przedstawiono autorski System Komputerowy Kontroli i Sterowania Jakością Siluminów (j. ang. CAQCSS - Computer Aided Quality Control of Silumins System) przeznaczonych na koła samochodowe. W programie sterującym systemu wykorzystano metodę ATD. W pracy podano charakterystyczne wielkości wyznaczane tą metodą, stanowiące podstawę opracowanych zależności statystycznych oraz przedstawiono istotę komunikacji systemu z operatorem w zależności od zawartości wodoru w ciekłym siluminie. System wdrożono w Federal-Mogul Gorzyce S. A.

Temat: Silumin okołoeutektyczny tłokowy z dodatkami Cr, Mo, W i Co.
W pracy wykazano, że dodatki Cr, Mo i W, Co tworzą złożone fazy międzymetaliczne AlCrMoWCoMgNiFeSi, AlCoCu2FeSi oraz Al9(Co,Ni,Fe,Si)2 występujące w fazie a oraz prawdopodobnie faze AlCrMoWSi , która stanowi podkładkę krystalizacji fazy b. Fazy te powodują umocnienie wydzieleniowe siluminum oraz jego wysokie własności mechaniczne w temperaturze pracy tłoka.


16-17.06.2004 Poznań - Śrem
Wycieczka do Odlewni Żeliwa Śrem S.A. oraz wizyta na Międzynarodowych Targach Poznańskich: 76 Targi Technologii Przemysłowej i Dóbr Inwestycyjnych.

12-15.05.2004 Ukraina
Udział w II Ukraińsko-Polskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Chmielnicki Uniwersytet Państwowy na Ukrainie.

22-25.04.2004 Żegiestów
Udział w XXIII Seminarium Koła Naukowego "Mechaników", w Żegiestowie k/Krynicy.

2003

17-18.10.2003 Opojowice
Wycieczka do Odlewni Silum Sp. z o. o.

24-26.09.2003 Kielce
Odwiedziliśmy Targi Kieleckie:
- III Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH,
- IX Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL,
- II Wystawa Technologii Przetwórstwa i Zastosowania Metali Nieżelaznych NonFerMet.

09-12.06.2003 Poznań
Poznaliśmy nowości na Międzynarodowych Targach Poznańskich: 75 Targi Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych.