O nas


Prezentacja działalności w formie graficznej:

( otworzyć pomoże STDU Viewer )

Studenckie Koło Naukowe ZiIP skupia studentów Wydziału Mechanicznego, głównie kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz umiejętności, wybiegające poza ramy programowe studiów.

Działa ono przy Katedrze Technologii Maszyn K14.

Naszym celem jest poszerzanie wiedzy, dzielenie się poglądami
i doświadczeniem oraz zdobywanie nowych umiejętności, rozwijanie aspiracji organizacyjnych, kierowniczych i naukowych studentów,
w szczególności związanych z:
- zarządzaniem,
- inżynierią produkcji,
- marketingiem,
- organizacją i przedsiębiorczością,
- ekonomią. 

Realizowane jest to poprzez aktywny udział Członków Koła w sesjach kół naukowych, seminariach, warsztatach  naukowych, wykładach i prezentacjach zaproszonych gości, wycieczkach tematycznych do zakładów pracy i projektach promujących naukę.


Zarząd Koła Naukowego

Prezes: Anna Tukaj
Zastępca Prezesa: Krystian Troszczyński
Sekretarz: Joanna Kalinowska
 

Honorowi Członkowie Koła Naukowego
dr hab. inż. Mirosław Urbaniak, prof. PŁ
prof. dr hab. Stanisław Mitura
prof. dr hab. inż. Piotr Kula
prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski
dr hab. inż Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ
dr inż. Ryszard Władysiak

Członkowie Koła Naukowego
1. Franczyk Adam
2. Kalinowska Joanna
3. Skrzypek Paweł
4.  Troszczyński Krystian
5. Tukaj Anna
oraz
Jankowski Kamil

Opiekun Koła Naukowego
dr inż. Robert Święcik