Wydarzenia 2011

13.01.2011 - Wycieczka do fabryki B/S/H
W ramach działalności studenckiego koła naukowego nawiązano kontakt z polską filią znanego producenta artykułów gospodarstwa domowego - firmą BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.
W Łodzi w 1994 r. uruchomiono montownie w dawnym łódzkim zakładzie "Feniks", a w 1998 roku ruszyła produkcja pralek na ulicy Papierniczej. Ze względu na dynamiczny rozwój polskiego rynku zmywarek w 2002 otwarto pod tym samym adresem zakład produkcji zmywarek, a kilka kilometrów dalej na ulicy Wedmanowej w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w 2005 roku zlokalizowano nowoczesny zakład produkcji suszarek do ubrań. Zakładom towarzyszy również dział logistyki, a produkcja odpowiada na zamówienia z całego świata.
Mimo znacznego wzrostu ilości skomplikowania i zróżnicowania produktów produkcja odbywa się w systemie ciągłym - na linii montażowej składa się różne podzespoły, a całość wspiera SAP- system informatyczny do zarządzania kosztami i materiałami w firmie.
Firma kładzie bardzo duży nacisk na jakość produkowanych wyrobów. Kontrole dotyczą zarówno dostawców, produkcji w toku, jak i gotowego wyrobu. Na halach zamontowane są systemy kamer ułatwiające wykrycie jakichkolwiek usterek i odchyleń od produktu wzorcowego.
Wycieczka pokazała nam nie tylko produkcję w praktyce, ale przybliżyła zagadnienia związane z nią w szerszym zakresie - potwierdza, że należy stosować strategię zarządzania opartą na odkrywaniu potrzeb klienta i ich zadowalaniu oraz wzbudzaniu zainteresowania, a przy tym dążącą do systematyczności i jak najlepszego wykorzystania dostępnych środków, w tym zasobów ludzkich.

14.01.2011 - Targi Edukacyjne
Dnia 14 stycznia 2011 wraz z przedstawicielami Samorządu Studenckiego Wydziału Mechanicznego braliśmy udział w Targach Edukacyjnych oraz Drzwiach Otwartych Politechniki Łódzkiej.
W tym roku Targi Edukacyjne połączone były z ofertą kół naukowych naszej uczelni. Naszym zadaniem było przekazywanie informacji przyszłym studentom na temat naszego wydziału i życia studenckiego. Młodsi koledzy najczęściej pytali o poziom zajęć z matematyki, gdyż bali się, że nie poradzą sobie na studiach technicznych.
Podczas Targów Nasze koło reprezentowali: Milena Śmigiel, Emilia Rybak i Mariusz Korus.

07.04.2011 - Wycieczka do fabryki Fiata w Tychach
Dnia 7 kwietnia 2011 Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji wraz z Kołem Naukowym Robotyków było na wyciecze w Tychach w celu zwiedzenia fabryki Fiat Auto Poland.
Zakład produkcyjny znajdujący się w Tychach jest największą fabryką Fiata w Europie oraz drugą co do wielkości na świecie.
Składa się on z czterech głównych działów, są to :
- Hala tłoczni - w której tłoczone są podstawowe elementy samochodu tj. podłoga, dach, błotniki,
- Spawalnia - gdzie gotowe elementy z tłoczni są zgrzewane w jedną całość,
- Lakiernia - następuje tu lakierowanie wstępnie zmontowanego auta,
- Montaż - w hali montażu montowane są pozostałe elementy samochodu.
Ważną rolę w przedsiębiorstwie odgrywają firmy zewnętrze. Na terenie zakładu działa 56 firm, które zatrudniają prawie 6000 pracowników (co daje wraz z pracownikami Fiata niemal 12 tys. pracowników).
Członkowie Koła Naukowego zostali zapoznani ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa oraz mieli okazję zwiedzić halę tłoczni, spawalnię i halę montażu.
Z fabryki co 40 sekund wyjeżdża nowe auto, natomiast czas trwania produkcji poszczególnego pojazdu wynosi 16 godzin. Taki wynik osiągnięto dzięki zautomatyzowaniu niemal całej linii produkcyjnej. Mimo to na terenie zakładu pracuje aż 5721 pracowników FAP'u, w tym 353 umysłowych oraz 7-dmiu kierowników.
galeria

07.04.2011 - Wycieczka do Browarów Tyskich
Dnia 7 kwietnia 2011 Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Inżynierii Produkcji wraz z Kołem Robotyków było na wycieczce w Tychach w celu zwiedzenia Browarów Tyskich.
Browar powstał około 1629 roku, został założony przez ród Promniców. Kolejne rozbudowy miały miejsce w drugiej połowie XIX w. dzięki wizji Jana XII Hochberga. Wprowadził on nowoczesne jak na tamte czasy rozwiązania i w 1897 produkowano aż 10 milionów litrów piwa rocznie. W dzisiejszych czasach taką ilość osiąga się w niespełna 5 dni.
Członkowie Koła Naukowego zostali zapoznani z historią powstania Browaru oraz procesem technologicznym powstawania piwa, miało również okazję zwiedzić Muzeum- Browarium Tyskie.
Po zapoznaniu się z procesem technologicznym wytwarzania złotego trunku pokazano nam w pełni zautomatyzowana rozlewnię. Proces ten realizuje się w budynku znajdującym się po drugiej stronie ulicy, do którego prowadzą rurociągi łączące tankofermentatory z rozlewnią. W rozlewni znajdują się trzy linie produkcyjne, na których odbywa się mycie butelek, etykietowanie ich, rozlewanie do butelek lub puszek oraz jest magazyn piwa. Browary są w stanie wyprodukować do 100 000 butelek na minutę.
galeria

28.04 - 01.05.2011 - Konferencja Wydziału Mechanicznego w Poroninie
W dniach 28.04-01.05.2011r. odbyła się konferencja w Poroninie - Suche  zorganizowana przez Wydziałową Radę Studentów Wydziału Mechanicznego. Miała ona na celu poruszenie ważnych spraw dotyczących promocji wydziału, wspólnych inicjatyw oraz spraw dotyczących życia wydziału. Reprezentację naszego Koła stanowiła Anna Kubus (Sekretarz) oraz Kaja Kuźniarek (Prezes Zarządu). Ponadto obecne były również reprezentacje 6 innych kół naukowych działających na Wydziale Mechanicznym. Przedstawicielem kadry naukowej na konferencji był dr inż. Łukasz Kaczmarek, który jest odpowiedzialny za promocję naszego wydziału.
Podczas konferencji zostały zaprezentowane osiągnięcia kół naukowych za rok 2010 oraz ich plany na przyszłość. Prezentację dotyczącą swojej działalności przedstawiła także Wydziałowa Rada Studentów. Przeprowadzono dyskusje na temat nowego sposobu finansowania kół naukowych oraz stworzenia kół zainteresowań na Wydziale Mechanicznym. W czasie konferencji rozważono pomysł organizacji Targów Pracy na Wydziale Mechanicznym dających możliwość prezentacji pracodawców związanych z branżą z całego kraju. Organizatorzy konferencji zadbali również o atrakcje dla jej uczestników. Jedną z nich było wejście górskim szlakiem na Sarnią Skałę, skąd roztacza się przepiękny widok na Giewont. Dzięki takim inicjatywom uczestnicy mogli się zintegrować, co miało bezpośrednie przełożenie na jakość i merytoryczność paneli dyskusyjnych. Do zobaczenia za rok!

14.05.2011 - Konferencja "Rola dokonań studentów, a możliwość osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów" w Krakowie
W dniu 14.05.2011 dwoje członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Mariusz Korus i Anna Tukaj uczestniczyło w konferencji "Rola dokonań studentów, a możliwość osiągnięcia sukcesu po zakończeniu studiów". Konferencja odbyła się w Krakowie, a zorganizowana została przez firmę CreativeTime.
Na konferencji prezentowane były dokonania poszczególnych studentów bądź kół naukowych. Zwracano szczególną uwagę na to, w jaki sposób taka aktywność może wpłynąć na przyszłość zawodową studentów. Zakres poruszanych tematów był bardzo szeroki.
Członkowie SKN ZiIP przygotowali artykuł "Aktywne studiowanie kluczem do osiągnięcia sukcesu" oraz wygłosili referat na ten temat. W artykule poruszone zostały tematy aktywnego studiowania na przykładzie Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. Przedstawiono projekty kół naukowych, scharakteryzowano najciekawsze prace naukowe napisane przy współpracy z przemysłem oraz zwrócono uwagę na inne formy aktywności, takie jak programy studenckie.

02-04.06.2011 - VII Seminarium SKN Sferoid w Ustroniu
W dniach 02-04.06.2011r dwoje członków Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Inżynierii Produkcji - Anna Kubus oraz Agnieszka Żak, reprezentowało je na VII Seminarium SKN Sferoid zorganizowanym przez Politechnikę Śląską oraz Archives of Foundry Engineering. Seminarium odbyło się w Ustroniu Jaszowcu.
Podczas konferencji zostały przedstawione referaty przez studentów oraz doktorantów z Polski oraz Czech dotyczące odlewnictwa. Nasze reprezentantki przedstawiły następujące tematy:
- Wytwarzanie powłoki alfinowanej na żeliwie sferoidalnym o zróżnicowanej mikrostrukturze,
- Wpływ chłodzenia mgłą wodną na krystalizację i mikrostrukturę odlewu z siluminu AlSi7.
Ponadto został przedstawiony plan projektu "Interaktywna Platforma Internetowa kwartalnika Archives of Foundry Engineering" oraz przedstawiciel firmy FormTech zaprezentował zalety Rapid Prototyping i Rapid Manufacturing w odlewnictwie.
Nasza reprezentantka zdobyła wyróżnienie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Technicznego odlewników Polskich w Gliwicach w Konkursie Referatów. Gratulujemy!
galeria

19.05.2011 - Wycieczka do Fabryki Obrabiarek Precyzyjnych "AVIA" S.A. w Warszawie
Dnia 19 maja Studenckie Koło Naukowe było na wyciecze w Warszawie, gdzie odwiedzono fabrykę obrabiarek precyzyjnych "AVIA" S.A.
Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. została założona w 1902 roku i jest jednym z najstarszych polskich zakładów produkcyjnych.
Obecnie firma w swojej ofercie posiada szeroką gamę pionowych centrów obróbkowych, uniwersalnych frezarek CNC i konwencjonalnych oraz tokarek CNC ze skośnym łożem. AVIA S.A. zajmuje się również produkcją przekładni śrubowych tocznych, które wykorzystuje we własnych maszynach oraz dostarcza je do wiodących na świecie producentów obrabiarek. Na terenie zakładu znajduje się kilka hal produkcyjnych, należą do nich:
- Blacharnia,
- Wydział produkcji kabin, szaf elektrycznych i osłon prowadnic,
- Wydział produkcji śrub tocznych oraz elementów wrzecion,
- Wydział obróbki korpusów,
- Wydział składania przekładni,
- Wydział montażu wrzecion,
- Wydział wywarzania wrzecion.
Członkowie Koła Naukowego mieli okazję wziąć udział w pokazie obrabiarek sterowanych numerycznie wyprodukowanych przez firmę FOP "AVIA" S.A oraz został im przybliżony proces produkcyjny obrabiarek sterowanych numerycznie.
galeria

24-25.05.2011 - XXIV Kongres Techników Polskich
W dniach 24-25 maja 2011r odbyła się w Łodzi Sesja Finalna XXIV Kongresu Techników Polskich pod hasłem Technika - społeczeństwu wiedzy, na której obecna była reprezentacja Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania i Inżynierii Produkcji. Tegoroczny Kongres odbywał się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Udział w Kongresie wzięli przedstawiciele polskich środowisk technicznych z kraju i zagranicy - stowarzyszeń techników i inżynierów, organizacji przemysłowych i biznesowych.
Głównym celem Kongresu było wyznaczenie długoterminowej strategii rozwojowych dla Polski do roku 2030 w obszarach:
- Innowacyjności polskiej gospodarki, zwłaszcza sektora MSP,
- Bezpieczeństwa energetycznego kraju,
- Infrastruktury, zwłaszcza transportu, stanowiącego krwiobieg gospodarki.
Pierwszego dnia Kongresu odbyły się dwie sesje plenarne. Na pierwszej z nich, zatytułowanej "Politycy i Technicy", wysłuchano między innymi przedstawicieli rządu, parlamentu oraz władz województwa łódzkiego, oraz wystąpień m.in. gospodarzy Łodzi, Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, który przedstawił problemy z kształceniem przyszłych inżynierów. Druga sesja plenarna zatytułowana była "Technicy-Polsce", dotyczyła ona problemów związanych z transportem, innowacyjnością w polskim odlewnictwie oraz wyzwań przed jakimi stoi Politechnika Łódzka.
Drugiego dnia obrad Kongresu odbyły się trzy równoległe sesje panelowe pod hasłem DIAGNOZA I TERAPIA:
- Ogólnopolskie Forum Innowacyjne - Cywilizacyjne atuty Polski. Nowa Strategia Innowacji.
- Ogólnopolskie Forum Energetyki - Człowiek - Energia - Środowisko. Nowa Strategia Energetyki.
- Ogólnopolskie Forum Transportu - Infrastruktura - krwioobieg gospodarki. Nowa Strategia Transportu.
Obradom kongresu towarzyszyła Wystawa Osiągnięć Technicznych, na której prezentowane były wyroby innowacyjne wdrożone do produkcji, wynalazki oraz osiągnięcia naukowe i techniczne, reprezentujące przykłady twórczego dorobku wybranych środowisk technicznych i producentów. Zaprezentowały się firmy, uczelnie, instytuty oraz Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne.
galeria

2-3.06.2011 - wycieczka do firmy Woodward w Niepołomicach
W dniu 2 czerwca 2011r Członkowie Studenckiego Koła Naukowego wraz z opiekunem brali udział w zwiedzaniu firmy Woodward znajdującej się w Niepołomicach.
Woodward jest największą na świecie niezależną firmą zajmującą się projektowaniem i wytwarzaniem rozwiązań z zakresu sterowania pracą silników i turbin lotniczych oraz przemysłowych, a także urządzeń wytwarzających energię elektryczną. Ich innowacyjne systemy sterowania i dozowania paliwa pomagają producentom na całym świecie dostarczać bardziej efektywne i ekologiczne urządzenia. Produkty i usługi firmy Woodward są używane w lotnictwie, energetyce, w procesach pozyskiwania energii z paliw kopalnianych, transporcie kolejowym, morskim, a także ciężkich pojazdach przemysłowych.
Woodward Governor Poland Sp. z o.o. istnieje od października 2005 roku. Spółka jest częścią amerykańskiego koncernu Woodward Governor Company, założonego w 1870 roku. Firma zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i serwisem systemów oraz podzespołów sterujących dla silników lotniczych i przemysłowych, turbin i innych urządzeń wytwarzających energię.
Głównymi obszarami działalności oddziału Woodward w Polsce są:
- produkcja szaf sterowniczych stosowanych do sterowania dużymi silnikami spalinowymi oraz turbin gazowych, używanych jako napędy generatorów prądu, napędy okrętów czy np. napędy kompresorów,
- produkcja sterowników do silników spalinowych stosowanych w autobusach napędzanych gazem ziemnym CNG, wózkach widłowych, golfowych i pojazdach wieloczynnościowych,
- usługi inżynierskie w zakresie projektowania elektroniki.
Oddział w Niepołomicach zatrudnia 175 pracowników.
galeria

Archiwum | 2011 | 2010 | 2009 |