Regulamin

Do pobrania regulamin Studenckiego Koła Naukowego Zarządzania
i Inżynierii produkcji.

Do odczytania pliku niezbędne jest posiadanie aplikacji z obsługą pdf.
Do pobrania  ze strony producenta:

STDU Viewer

Acrobat Reader